• PDF

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

του με Αριθμό 17 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρείας με την επωνυμία

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

ΑΡ.Μ.Α.Ε 70235/12/Β/10/12

Στη Χαλκίδα σήμερα την 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγγελή Γοβιού 11 & Τραπεζουντίου, στη Χαλκίδα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS», που εξελέγησαν με την υπ’αριθμ. 2/10-5-2014 Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 74/12-5-2014 σχετική Πρόσκληση του Πλειοψηφoύντος Συμβούλου, κυρίου Χρήστου Β. Χαλβατζή, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :

 1. Συγκρότηση σε Σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. :

 1. Χρήστος Χαλβατζής του Βασιλείου

 2. Λεωνίδας Νόνας του Μιχαήλ

 3. Γεώργιος Παππάς του Ιωάννη

 4. Δημήτριος Κανέλλης του Κωνσταντίνου

 5. Κωνσταντίνος Μαμμής του Παναγιώτη

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, καθώς παρίσταται το σύνολο των μελών του Δ.Σ και συνεπώς άρχεται η συνεδρίαση και το Δ.Σ εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο : Συγκρότηση σε Σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων.

Για το αξίωμα του Προέδρου υποψήφιοι είναι οι κ.κ Χαλβατζής Χρήστος και Παππάς Γεώργιος. Μετά από ψηφοφορία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία εξέλεξαν ως Πρόεδρο τον κ. Παππά Γεώργιο.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Χαλβατζής Χρήστος και Μαμμής Κωνσταντίνος. Μετά από ψηφοφορία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία, εξέλεξαν ως Αντιπρόεδρο τον κ. Μαμμή Κωνσταντίνο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε να ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Παππάς του Ιωάννη και καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Μαμμής του Παναγιώτη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Παππάς Γεώργιος του Ιωάννη και της Αφροδίτης, ο οποίος γεννήθηκε στο Μονόδρι Ευβοίας, στις 20-12-1956 και κατοικεί στο Αλιβέρι Ευβοίας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :

Μαμμής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της Ιωάννας, ο οποίος γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας, στις 13/4/1978 και κατοικεί στην Αμάρυνθο Ευβοίας,.

ΜΕΛΟΣ : Χαλβατζής Χρήστος του Βασιλείου και της Δέσποινας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 24/6/1984 και κατοικεί στη Ν.Αρτάκη Ευβοίας.

ΜΕΛΟΣ : Νόνας Λεωνίδας του Μιχαήλ και της Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 15/2/1974, και κατοικεί στο Αλιβέρι Ευβοίας.

ΜΕΛΟΣ : Κανέλλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Σταματούλας, ο οποίος γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας, στις 5/11/1962 και κατοικεί στη Χαλκίδα.

Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από της εκλογής του.

Μετά την συγκρότηση σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο τις κάτωθι αρμοδιότητες.

 1. Ασκεί την Διοίκηση και Διαχείριση της εταιρείας. Οι εκδόσεις και οπισθογραφήσεις όλων των αξιόγραφων που αφορούν την εταιρεία, επιταγές τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, εγγυητικές επιστολές και κάθε χρηματικός τίτλος που εκδίδεται για λογαριασμό της εταιρείας, θα υπογράφονται από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριο Κανέλλη. Κωλυομένου του Μέλους Δημητρίου Κανέλλη, από το μέλος του Δ.Σ, Χρήστο Χαλβατζή.

 2. Διορίζει Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων, των Αρχών, των Οργανισμών, δι’ ενέργεια οποιασδήποτε πράξης.

 3. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου και άλλης αρχής (Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α, κ.λ.π).

Επίσης το Διοικητικό συμβούλιο, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις κάτωθι αρμοδιότητες :

 1. Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 2. Μεριμνά για την λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην κανονική εκτέλεση της συγκοινωνίας, στην καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού και στην άριστη συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας.

 3. Ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της εταιρείας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται από τον κανονισμό προσωπικού της εταιρείας.

 4. Δεν επιτρέπει την δρομολόγηση των λεωφορείων που στερούνται ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου.

Για όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες, του δίδει δικαίωμα, να δίδει τις ανάλογες εντολές.

Κωλυομένου του Προέδρου-Διευθύνοντα Συμβούλου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και κωλυομένου του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, τον αναπληρώνει το Μέλος του Δ.Σ Λεωνίδας Νόνας

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την πιστοποίησή της συντάχθηκε το παρόν το οποίο και υπογράφεται όπως παρακάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα εκ του με αριθμό 17/15-5-2014

Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαλκίδα 15-5-2014

Ο Πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Παππάς

You are here: ΑΡΧΙΚΗ Η εταιρία μας

Ταξιδέψτε σ΄ όλο το κόσμο